جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سما

20150612_100216 copy 20150612_100225 copy 20150612_100752 copy 20150612_103628 copy 20150612_110049 copy 20150612_110052 copy 20150612_110055 copy 20150612_120542 copy 20150612_120545 copy 20150612_120548 copy 20150612_120552 copy 20150612_120557 copy