جشن فارغ التحصیلی دوره MBA و DBA ماهان با همکاری علمی آموزشی دانشگاه های بین المللی MSU و UMEF

1 7 8 3

هتل اسپیناس تهران و حاضرین در جشن فارغ التحصیلی

 

2

از سمت راست:

دکتر گاپار جوهر نایب رئیس دانشگاه MSU مالزی

جناب آقای جولیو هاس سفیر سوئیس در ایران

جناب آقای مهندس هادی سیاری ریاست مدرسه کسب و کار ماهان

دکتر مایکل اکریب ریاست دانشگاه UMEF

 

 

6

دکتر عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر تهران

 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 5 22 23 24